17 shkolla

  • Ndërtimi i 17 shkollave të reja në Tiranë