Nxitja e llogaridhënies së zyrtarëve të lartë

Qendra “Faktoje”, e mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), po zbaton në 10 bashki të vendit projektin mbi promovimin e  llogaridhënies së zyrtarëve të lartë. Ekipi i Faktojes në bashkëpunim të ngushtë me gazetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile faktuan 40 premtime dhe deklarata të kryetarëve të bashkive.

Ekipi i Faktojes në bashkëpunim të ngushtë me gazetarë, aktivistë të shoqërisë civile, dhe përfaqësues të pushtetit lokal analizuan dhe verifikuan premtimet e kryebashkiakëve, dhe sesi qëndrojnë ato në raport me buxhetet apo vendimet e marra në Këshillat Bashkiak.

Raportin e monitorimit të mbajtjes së premtimeve të kryebashkiakëve dhe zbatimit te detyrimeve ligjore të transparencës dhe procesit të konsultimit publik nga bashkitë mund ta aksesoni këtu.