shkolla 9-vjecare

  • Alfrida Marku: Në këto 5 vite 9 shkolla janë mbyllur në Lezhë