Drejtoria Vendore e Policise Tirane

  • Ministria e Shëndetësisë mangësi në interpretimin e udhëzimeve të vetë institucionit