Bashkia Viene

  • Veliaj: Tirana i jep zgjidhje përfundimtare strehimit të komunitetit rom