Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

  • Bypassi i Vlorës dhe i Fierit duhet të rifillonin punimet në prill
  • Ministria e Infrastrukturës shfuqizon licensat paralele të Transportit Ndërqytetas