fier

  • Subashi vetëm shtëpinë me gruan, llogaritë bankare përgjysmë me “të tjerë”
  • Për 22 km Bypassi i Fierit mbetet ende tek lista e premtimeve të pambajtura