Damian Gjiknuri

  • Gjiknuri: Ujësjellësi i Lezhës garanton 24-orë ujë në ditë
  • Ministria e Infrastrukturës shfuqizon licensat paralele të Transportit Ndërqytetas
  • VIDEO/Probleme me licensat në Transportin Ndërqytetas