burokraci

  • Bashkia Tiranë nuk jep informacion mbi shpenzimet për dekorin dhe aktivitetet e fundvitit 2017