Blendi Klosi

  • Blendi Klosi: Të rinjtë që dalin nga arsimi profesional në Lezhë janë 100% të punësuar
  • Klosi: Vetëm per 10 muaj Shqipërinë e kanë vizituar 6.7 milionë turistë