Turizëm me mushkonja!

Esmeralda Topi Në maj të vitit 2014 Instituti i Shëndetit Publik nisi për herë të parë, pas më shumë se dy dekadash operacionin për dezinsektimin e bregdetit shqiptar. Procesi përballej rregullisht me vonesa të vogla burokratike, të cilat kulmuan këtë vit. Një ankesë e depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për kriteret kualifikuese të tenderit … Vazhdoni me leximin e Turizëm me mushkonja!