• Premtimi për klasat digjitale dhe degradimi i projektit 340 milionë lekë
  • Transparenca për rindërtimin po minohet nga presioni institucional