• Vonesa, mosrealizime dhe mungesë tranparence me procesin e rindërtimit
  • Spahiu: Shkollat “Qemal Mici” dhe “Bedrie Bebeziqi” në Durrës do hapin dyert më 26 nëntor
  • Një muaj nga nisja e vitit akademik, studentët të pakënaqur me mësimin online
  • Gjysma e komunitetit rom-egjiptian në Durrës pa ndihma jetike, mungojnë të dhënat për rastet Covid-19