• Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit refuzon të përgjigjet për prishjet e objekteve në bregdetin e Velipojës