• Departamenti i Sizmiologjisë s’ka para për studime shkencore
  • Thirrje për aplikime
  • Rreth projektit “Fakte dhe mjedisi”
  • Vonohet inspektimi, banorët marrin vetë situatën në dorë