• VOX POP/ Qytetarët për numrin e turistëve në Durrës